ข่าวดี..!! สิทธิประกันตน รพ.หัวเฉียว อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี

02 May 2023

โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ 70-80 เปอร์เซ็นต์  และเพื่อกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสมกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มาใหม่ในแต่ละปี

ขอเชิญชวนผู้ประกันตนโรงพยาบาลหัวเฉียว มาตรา 33 และมาตรา 39 เฉพาะผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516) เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิประกันสังคมประจำปี 2566 สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566  เปิดทำการในวันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา 08.00 - 15.00 น.  (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดโรงพยาบาลฯ) ควรเว้นระยะห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 6 เดือน

ติดต่อรับบริการที่ จุดลงทะเบียนตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220