สุขภาพดีๆ.. กับ รพ.หัวเฉียว สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ปี 2566

20 Nov 2023

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเรียนเชิญผู้ประกันตนทุกท่านรับบริการส่งเสริมสุขภาพประจำปี  2566 ทั้งหมด 3 บริการ ได้แก่ 1. ตรวจสุขภาพระจำปีเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2566  (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดโรงพยาบาล) เวลา 08.00 - 15.00 น.   2. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  เฉพาะผู้ประกันตนโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2566 ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 08.00 - 15.00 น.  และ 3. รับบริการทำฟันตามเงื่อนไขสิทธิประกันสังคม สำหรับการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท/ปี ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ  พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 08.00 - 19.00 น.

สุขภาพดีๆ.. กับ รพ.หัวเฉียว สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ปี 2566

สนใจสอบถามรายละเอียด และนัดหมายได้ที่ จุดลงทะเบียนตรวจสุขภาพ  ชั้น 2  คลินิกประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220