มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย ร่วมสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

17 Feb 2023

มูลนิธิกรุงศรี โดย นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนการก่อสร้าง "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี-มูลนิธิกรุงศรี" ในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว สะท้อนพันธกิจที่สำคัญของมูลนิธิกรุงศรีในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม (กลาง) ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย ร่วมสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน