มจธ.-สกาย ไอซีที ร่วมสร้าง Tech Talent ยกระดับอุตสาหกรรมไอทีประเทศ วิจัยด้านเทคโนโลยีต่อยอด Digital Airport Experiences

16 Feb 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้า Edutainment Socio-Interaction Computing Lab (ESIC Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และ คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมสร้าง Tech Talent กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการสร้างและพัฒนา Digital Product กำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไอทีของไทย

มจธ.-สกาย ไอซีที ร่วมสร้าง Tech Talent ยกระดับอุตสาหกรรมไอทีประเทศ วิจัยด้านเทคโนโลยีต่อยอด Digital Airport Experiences