ศศินทร์ จัดเสวนาหัวข้อ บทบาทของผู้นำกับการทำงานใน "โลกแห่งอนาคต"

21 Feb 2023

เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) จัดเสวนาหัวข้อ บทบาทของผู้นำกับการทำงานใน "โลกแห่งอนาคต"กล่าวเปิดงานโดยทีมคณาจารย์ศศินทร์ โดยมี Diana Khaitova, Head of Client Development (APAC) at the Center for Creative Leadership นำเสนองานวิจัย WORK 3.0 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คนโดยมีความยืดหยุ่นและอิสระขึ้น นอกจากนี้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของสถานที่ทำงานและวิธีที่ผู้นำจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของคนทำงานยุคใหม่ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ TK HALL ศศินทร์

ศศินทร์ จัดเสวนาหัวข้อ บทบาทของผู้นำกับการทำงานใน "โลกแห่งอนาคต"