บลจ.เกียรตินาคินภัทร ผลงานบริหารกองทุนตราสารหนี้โดดเด่น คว้า 2 รางวัล จาก Morningstar Fund Awards 2023

23 Mar 2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) สร้างผลงานการบริหารกองทุนตราสารหนี้โดดเด่น คว้า 2 รางวัลจากงาน Morningstar Fund Awards 2023 จัดโดย บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ปี 2023 (Best Fund House - Domestic Fixed Income) และ 2) รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2023 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้จัดการกองทุน ที่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ นำทีมรับรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

บลจ.เกียรตินาคินภัทร ผลงานบริหารกองทุนตราสารหนี้โดดเด่น คว้า 2 รางวัล จาก Morningstar Fund Awards 2023

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า "เบื้องหลังความสำเร็จของบลจ.เกียรตินาคินภัทร คือ กระบวนการลงทุนที่มีวินัยอย่างสูง ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนของทีมผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ภายในของบลจ. ทั้งสองรางวัลจาก Morningstar นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้ทีมงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งสู่เป้าหมายของการดูแลเงินลงทุนให้สร้างมูลค่าสูงสุด สมกับที่นักลงทุนได้ให้ความไว้วางใจต่อบลจ.มาอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับกองทุนเปิด KKP ACT FIXED มีนโยบายเน้นลงทุนเชิงรุกในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานและฐานะทางการเงินดี ทั้งในด้านสภาพคล่องทางการเงินและเสถียรภาพระยะยาว ทั้งตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

คำเตือน:
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Copyright@ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ :

(1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล
(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่
(3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต