อาจารย์ ม.หอการค้าไทย รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี

27 Mar 2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 ผลงานวิจัยเรื่อง "เจ้าพ่อหมื่นราม: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไทยสู่คติความเชื่อเทพเจ้าจีน" รางวัลระดับดี สาขาปรัชญา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อาจารย์ ม.หอการค้าไทย รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ในการนี้ วช.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 (Thailand Inventors' Day 2023) และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้รับรางวัลได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ได้รับรางวัลฯ เมื่อในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ เวทีกลาง EVENT HALL 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

อาจารย์ ม.หอการค้าไทย รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี