ม.หอการค้าไทย จัดโครงการ "ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน" ( New Gen FS ) รุ่นที่ 7

23 Aug 2023

สถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย และเครือข่าย ร่วมกันจัดโครงการ "ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน" ( New Gen FS ) รุ่นที่ 7 ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ"ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน" ( New Gen FS ) รุ่นที่ 7 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาการต่อยอดการแสดงเพลงพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยในฐานะ Soft Power ให้เป็นทุนวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิง

ม.หอการค้าไทย จัดโครงการ "ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน" ( New Gen FS ) รุ่นที่ 7

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผ่านกิจกรรมอันสร้างสรรค์ของโครงการฯ นี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติและนายกสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย, อาจารย์เอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติและนักวิชาการด้านเพลงพื้นบ้าน, นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกอง กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, รศ.บัวผัน สุพรรณยศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยครูเพลงพื้นบ้าน และพี่ ๆ เพาะกล้าฯ รุ่นก่อน ๆ ร่วมให้กำลังใจในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง MBA Lounge อาคาค 5 ชั้น 1

*โครงการฯ นี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2566 นี้ จัดขึ้นนี้มีลักษณะบูรณาการระหว่างค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมการร้อง การแสดง และการแต่งเพลงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์และต่อยอดเพลงเรือ-เพลงแร๊ป โดยคัดเลือกเยาวชนผู้ที่มีความสามารถและสนใจเพลงพื้นบ้านอย่างแท้จริงทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ 15-25 ปี จำนวน 30 คน ทั่วประเทศมาร่วมในค่ายนี้

ม.หอการค้าไทย จัดโครงการ "ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน" ( New Gen FS ) รุ่นที่ 7