"พีไฟว์กรุ๊ป" ปันน้ำใจส่งต่อเสื้อผ้าให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

14 Mar 2023

บริษัท พีไฟว์กรุ๊ป โดยคุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) และสนับสนุนให้ภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำความดีและช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคมและสนับสนุนให้สังคมมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

"พีไฟว์กรุ๊ป" ปันน้ำใจส่งต่อเสื้อผ้าให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมกับกิจกรรม "ปันน้ำใจให้สังคม" ได้ส่งมอบบริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย กรุงเทพ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นผู้รับมอบ และเพื่อนำเสื้อผ้าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์แก่มูลนิธิต่อไป เชิญชวนร่วมกันทำบุญกับโครงการ "เหลือ-ขอ"เปลี่ยน"สิ่งของ"เป็น"ค่าเทอม" ให้เด็กๆ ด้อยโอกาสในสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไป