แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2022

08 Mar 2023

คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2022 จากคุณเสาร์วะภา เนาวะอาจ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาขาประเทศไทย บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด เนื่องในโอกาสที่โครงการมัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์, CHAIYAPRUEK Bangna km 15, และพฤกษ์ลดา ราชพฤกษ์ - 345 ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยทั้ง 3 โครงการมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์การตัดสินที่ได้ตั้งมาตรฐานไว้ เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และยังเป็นโครงการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2022

รางวัล BCI Asia Awards 2022 ครั้งที่ 17 นี้จัดขึ้นทั้งหมดที่ 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, และประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบและบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด และวารสารฟิวเจอร์อาค เป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลการก่อสร้างเพื่อสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และรวมถึงความเป็นกลางของทั้งข้อมูลภาครัฐบาลและเอกชน ให้แก่วงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย