โรงพยาบาลพระรามเก้า ปูพรมสู่กลุ่มประเทศ CLMV จับมือ โรงพยาบาลเขมา กัมพูชา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านรักษาโรคไต มุ่งเป้าสร้าง "ไตใหม่ ชีวิตใหม่" พลิกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

28 Feb 2023

รศ.นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (ที่3ซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า , นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (ที่4ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย ดร.ซม เลียะเคียนา (Dr.Som Leakhena) (ที่2ซ้าย) ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการแพทย์ ประเทศกัมพูชา

โรงพยาบาลพระรามเก้า ปูพรมสู่กลุ่มประเทศ CLMV จับมือ โรงพยาบาลเขมา กัมพูชา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านรักษาโรคไต มุ่งเป้าสร้าง "ไตใหม่ ชีวิตใหม่" พลิกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านโรคไต แนวทางการปฏิบัติในการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV ในด้านการดูแลรักษาให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โดยมุ่งหวังให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยจุดมุ่งหมาย "ไตใหม่ ชีวิตใหม่" โดยมี ดร.อิม สารุน (Dr.Im Sarun) (ที่1ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงพยาบาลเขมมา อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศกัมพูชา ให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า