พช. ชวนช้อปของขวัญเพื่อคนที่คุณรักงาน CD Day 2023

29 Aug 2023

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนสั่งจองผลิตภัณฑ์แสดงความยินดีให้กับคนที่คุณรักในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 กับสำนักงานเลขานุการกรมสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2566

พช. ชวนช้อปของขวัญเพื่อคนที่คุณรักงาน CD Day 2023

"สั่งหลักร้อย สู่ความสุขหลักล้าน เบิกบานงานวันพัฒนาชุมชน" CD day 2023

พช. ชวนช้อปของขวัญเพื่อคนที่คุณรักงาน CD Day 2023