ชวนร่วมงาน InterCare Asia 2023 รวมสินค้า-นวัตกรรม-การบริการ ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

28 Aug 2023

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขอเชิญชวนภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปร่วมชมงาน "InterCare Asia 2023" (อินเตอร์แคร์ เอเชีย) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับคนทุกวัยครบวงจร ครั้งที่ 8  ซึ่งปีนี้จัดควบคู่กับงาน "Wellness & Travel Fair" โดยสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย  เป็นการรวบรวมสินค้านวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัยที่ใส่ใจในสุขภาพ  เตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, อุปกรณ์และสินค้าเพื่อความงาม, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และฟื้นฟูสมรรถภาพ, การวางแผนเพื่อเกษียณ, โรงพยาบาล, ศูนย์ดูแลสุขภาพ, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, สินค้าไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ 

ชวนร่วมงาน InterCare Asia 2023 รวมสินค้า-นวัตกรรม-การบริการ ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ การจัดเสวนาที่น่าสนใจโดยผู้เชี่ยวชาญและเหล่ากูรู มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านสุขภาพ อาทิ คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ที่จะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ Share & Care ตอน "Stroke-Strong", การเสวนา "Art of Healthy Living" โดย นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี และ นพ. จิรยศ จินตนาดิลก, "รู้ใจสมอง ท้าชนความเหงา" โดย ผศ.ดร.กบ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง", "ปรับบ้านปลอดภัย สูงวัยไม่ล้ม" โดย รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์, "การออมและการลงทุนเพื่อตัวเองและครอบครัวที่เรารัก" เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป "ลูกบีบกุ๊กไก่" เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อนิ้วมือ, "อาหารเล่าเรื่อง" โภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ, การเต้น "Zumba ส่ายสะบัดโรค" และอีกมากมาย

โดยงาน InterCare Asia 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 18:00 ณ Hall 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามโทร. 0-2229-3503, 0-2229-3513, 0-2229-3515 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ www.intercare-asia.com หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : InterCare Asia