ธนพิริยะ 1 ใน 7 เซียนค้าปลีก ร่วมงาน TRA CONFERENCE 2023 สัมมนาความก้าวหน้า การค้ายุค Post Modern Trade ที่ต้องฉีกกฏ!!!

28 Aug 2023

นายธนพงศ์ พุฒิพิริยะ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย ร่วมงานสัมมนา "TRA CONFERENCE 2023 โครงการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 2/2566" ที่การค้าในยุค Post Modern Trade จะไม่ใช่แค่ ค้าปลีกแบบ "ออฟไลน์" และ "ออนไลน์" หรือ Omni Channel แต่ต้องเป็นการค้าปลีกที่ต้องฉีกกฎที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทย พร้อมเป็น 1 ใน 7 เซียนค้าปลีกภูธร Provincial Modern Chain Store ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ร่วมแสดงมุมมองและกลยุทธ์ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล ในมุมมองหัวข้อ "ธุรกิจจะข้ามผ่าน Post Modern Trade สงครามค้าปลีกค้าส่งรูปแบบใหม่ของโลก ได้อย่างไร" สะท้อนศักยภาพการบริหารงาน และการเติบโตของธนพิริยะ ที่สร้างการเติบโตกับการเป็นค้าปลีกท้องถิ่นของไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทุกปี ขยายสาขาครอบคลุมถึง 43 สาขา ด้วยมาตรฐานสากล ณ Hall 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

ธนพิริยะ 1 ใน 7 เซียนค้าปลีก ร่วมงาน TRA CONFERENCE 2023 สัมมนาความก้าวหน้า การค้ายุค Post Modern Trade ที่ต้องฉีกกฏ!!!