วิศวะฯ ม.หอการค้าไทยสุดเจ๋ง สอนน้องๆ "ทำแปลงปลูกผักอัจฉริยะในบ้าน"

30 Aug 2023

วิศวะฯ ม.หอการค้าไทยสุดเจ๋ง! สอนน้องๆ "ทำแปลงปลูกผักอัจฉริยะในบ้าน ด้วย Arduino Simulink"  ให้แก่ น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่สมัครเข้ามา ได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกต่อบอร์ดจำลองชุด Relay ด้วยโปรแกรม Matlab & Simulink เพื่อควบคุมบอร์ด Arduino ตามอัลกอริทึมสั่งการไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการสำหรับการสร้างต้นแบบในการทำ Smart Farm  ณ ห้อง Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

วิศวะฯ ม.หอการค้าไทยสุดเจ๋ง สอนน้องๆ "ทำแปลงปลูกผักอัจฉริยะในบ้าน"

วิศวะฯ ม.หอการค้าไทยสุดเจ๋ง สอนน้องๆ "ทำแปลงปลูกผักอัจฉริยะในบ้าน"