บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตร "การสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 5"

30 Aug 2023

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 5 โดยมี ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม Opening หลักสูตร "การสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 5" และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ SPUSOE_NONDEGREE ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตร "การสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 5"

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตร "การสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 5"