พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดกิจกรรม พลัสฯ ก่อการดี ส่งพลังความรักสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวง 6

18 Aug 2023

นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยทีม Plus Living Management และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม "พลัสฯ ก่อการดี"  ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวง 6  การเข้าไปทำกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชมรอบๆ โครงการของแสนสิริ โดยครั้งนี้ได้การเข้าไปปรับปรุง และปรับภูมิทัศน์หน้าศูนย์เด็กเล็ก มีการปรับพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวในกระถาง ปรัปรุงทาสีกำแพงให้มีความสวยงาม ปลอดภัย เป็นพื้นที่สร้างความสุขในแก่เด็กๆ ในศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการระบายสี  มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และของเล่นให้กับเด็กๆ  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่แปลงปลูกผัก รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ในศูนย์ และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีทาภายนอก สำหรับทาบริเวณผนังกำแพงและกระถางปูน จำนวน 7 ถัง  กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวง 6 จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดกิจกรรม พลัสฯ ก่อการดี ส่งพลังความรักสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวง 6

ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่พลัสฯ ร่วมกันส่งต่อความสุขให้แก่สังคมร่วมกัน และยังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนรอบๆโครงการที่พลัสฯบริหาร ทำให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.plus.co.th หรือ โทร. 02 688 7555

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดกิจกรรม พลัสฯ ก่อการดี ส่งพลังความรักสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวง 6