RT ส่งมอบงานอ่างเก็บน้ำมรสวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 102.65 ล้านบาท

24 Aug 2023

RT ส่งมอบงานโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 102.65 ล้านบาท ของกรมทรัพยากรน้ำ มุ่งเน้นเสริมศักยภาพการเข้ารับงานก่อสร้างหลากหลาย เร่งส่งมอบงานตามกำหนดเวลา สร้างการรับรู้รายได้เติบโตตามแผน

RT ส่งมอบงานอ่างเก็บน้ำมรสวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 102.65 ล้านบาท

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทส่งมอบงานโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 102.65 ล้านบาท โดยบริษัทเข้าดำเนินงานโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานก่อสร้างตามกำหนดเวลาให้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของดินชั้นฐานรากซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงฐานรากและตัวเขื่อนในแนวลำน้ำเดิมและตลอดความยาวคันเขื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีความสำคัญในการเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ในการบริหารจัดการเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลชัยเกษม, ตำบลธงชัย และ เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

"สำหรับโครงการดังกล่าวนอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพการก่อสร้างของบริษัทที่มีความหลากหลาย ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการบริหารแรงงานและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเหมาะสม พร้อมส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้" นายชวลิต กล่าว

RT ส่งมอบงานอ่างเก็บน้ำมรสวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 102.65 ล้านบาท