เปิดให้บริการแล้ว.. พื้นที่ปรับปรุงใหม่ ชั้น 4 โรงพยาบาลหัวเฉียว

23 Aug 2023

พบกับ.. ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ในพื้นที่ปรับปรุงใหม่ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 อาคาร 1 มีการปรับให้มีสถานที่กว้างขวางขึ้น ในบรรยากาศผ่อนคลาย สะดวกสบาย พร้อมให้การดูแลโดยทีมอายุแพทย์ผู้ชำนาญการและเฉพาะทางครบทุกสาขา เช่น โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคเลือด โรคติดเชื้อ จิตเวช เป็นต้น รวมถึงการดูแลโดยทีมแพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ ทีมนักเทคโนโลยีหัวใจ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน และรองรับผู้ป่วยด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

เปิดให้บริการแล้ว.. พื้นที่ปรับปรุงใหม่ ชั้น 4 โรงพยาบาลหัวเฉียว

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-223-1351 ต่อ 3126