SHU ส่งสุขพาน้องอิ่ม เลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการ ในกิจกรรม Sport For All 2023 ครั้งที่ 8

23 Aug 2023

บริษัท ชู โกลบอล จำกัด (SHU GLOBAL) นำโดย พนักงานทีมการตลาด ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว สนับสนุนอาหารกลางวัน จากบ้านราชาวดีชาย, บ้านราชาวดีหญิง และ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและนนทบุรี จำนวน 250 คน ในกิจกรรม Sport For All 2023 งานกีฬาฝัน เพื่อคนพิการทุกประเภท ปีที่ 8 จัดโดย มูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All Foundation) เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมี ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ งานนี้ได้ทั้งความสุขใจ ความอบอุ่น และรอยยิ้มกลับบ้าน

SHU ส่งสุขพาน้องอิ่ม เลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการ ในกิจกรรม Sport For All 2023 ครั้งที่ 8