RAKWITTAYA ROBOTICS GAME 2023

23 Aug 2023

"RAKWITTAYA ROBOTICS GAME 2023 - Theme Ocean Protection"

RAKWITTAYA ROBOTICS GAME 2023

ขอเชิญสถานศึกษาและทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ โครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 นี้ ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน คลิกชมรายละเอียดและสมัครที่ : https://sites.google.com/view/rakrobotics

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ต่อกติกา

-หุ่นยนต์บังคับมือรักษ์ชายหาดแบบขาเดินควบคุมด้วยรีโมทแบบสายประถมศึกษา

-หุ่นยนต์บังคับมือรักษ์ชายหาดเคลื่อนที่ด้วยล้อควบคุมด้วยรีโมทแบบสายรวมระดับชั้นมัธยมศึกษา

-หุ่นยนต์อัตโนมัติรักษ์ชายหาด Robot Gatheringรวมระดับชั้นมัธยมศึกษา

-โครงงานหุ่นยนต์ รักษ์- ดิน น้ำ ลม ไฟรวมทุกระดับชั้นการศึกษาประถมถึงมัธยมศึกษา

กติกาถ้วยรางวัลเกียรติยศ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ต่อกติกา

1.หุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็วปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือรวมระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่2

2.หุ่นยนต์บังคับมือเตะจุดโทษ รีโมทแบบสายประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.หุ่นยนต์บังคับมือต่อสู้แบบขา 2 ตัว ควบคุมด้วยรีโมทแบบสายมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.หุ่นยนต์ Sumo 500 g Remote Controlประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.หุ่นยนต์ Sumo 1000 g Remote Controlมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

6.หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Line Following Robotประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.หุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจ (Mission Challenge)รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาอากาศยานไร้คนขับ FPV Racing Simulatorรวมระดับชั้นมัธยมศึกษา

RAKWITTAYA ROBOTICS GAME 2023