คหกรรม รำไพฯ ร่วมจัดอาหารไทยแบบค๊อกเทล วันแม่แห่งชาติ

11 Aug 2023

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดอาหารไทยแบบค๊อกเทลในโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี

คหกรรม รำไพฯ ร่วมจัดอาหารไทยแบบค๊อกเทล วันแม่แห่งชาติ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมจัดอาหารไทยแบบค๊อกเทลในโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วรร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี

คหกรรม รำไพฯ ร่วมจัดอาหารไทยแบบค๊อกเทล วันแม่แห่งชาติ