กทม.จัดเก็บขยะตกค้างในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม 6 เตรียมแผนระยะยาวแก้ปัญหาทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

15 Aug 2023

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ข้อความระบุได้รับแจ้งพบขยะจำนวนมากลอยน้ำมาติดอยู่ใต้สะพานพระราม 6 (สะพานรถไฟ) ข้างสะพานพระราม 7 ฝั่งวัดสร้อยทองว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีขยะส่วนหนึ่งทั้งจากในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนล่างของกรุงเทพฯ ที่ไม่ถูกทิ้งลงถังขยะไหลลงสู่แม่น้ำ ทำให้ปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น สสล.ได้จัดเก็บขยะบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบและเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณริมตลิ่งนอกเหนือจากการจัดเก็บขยะที่ลอยบนผิวน้ำ ทั้งนี้ สสล.จัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวันระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วัดสร้อยทองลงมาถึงสะพานพระรามเก้าและนำส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง

กทม.จัดเก็บขยะตกค้างในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม 6 เตรียมแผนระยะยาวแก้ปัญหาทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

นอกจากนี้ สสล.มีแผนการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองในระยะยาว โดยจัดระบบการทิ้งขยะบนบกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดให้มีถังขยะในชุมชน ตรอก ซอย ให้เพียงพอ กำหนดความถี่การจัดเก็บที่เหมาะสม โดยเฉพาะระบบการเก็บขยะจากอาคารบ้านเรือน ขยะริมแม่น้ำลำคลอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมดูแลรักษาแม่น้ำคูคลอง ไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงแม่น้ำคูคลอง ส่งเสริมการแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ก่อนทิ้ง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ถนน ที่ว่างริมทาง รวมถึงการทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง กรณีฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 - 10,000 บาท

กทม.จัดเก็บขยะตกค้างในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม 6 เตรียมแผนระยะยาวแก้ปัญหาทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง