มจธ. จัดอบรมสร้างธุรกิจด้วยการซื้อทรัพย์บังคับคดีมาฟลิปรายได้และสร้างความมั่นคง'

16 Aug 2023

หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (#EPM) หลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (#GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (#KMUTT) จัดอบรมภายใต้โครงการ EPM FORUM (ครั้งที่ 5) เรื่อง "สร้างธุรกิจด้วยการซื้อทรัพย์บังคับคดีมาฟลิปรายได้ และสร้างความมั่นคง"  บรรยายโดย คุณบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง จากกรมบังคับคดี ในวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม เวลา 9:00 - 12:00 น. รูปแบบ Online ผ่าน Zoom 

มจธ. จัดอบรมสร้างธุรกิจด้วยการซื้อทรัพย์บังคับคดีมาฟลิปรายได้และสร้างความมั่นคง'

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://kmutt.me/EPMFORUM5 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-6765885 (คุณเจี๊ยบ)