GPSC จับมือกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ปั้นโครงการ "คนมีไฟ" ร่วมติดตั้งโซลาร์ 500 kW หนุนองค์กรไม่แสวงหากำไร-หน่วยงานรัฐ ลดค่าไฟสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

03 Aug 2023

GPSC ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ส่งมอบพลังงานสะอาดภายใต้โครงการ "คนมีไฟ" เป้าหมาย 5 ปี ติดตั้ง 500 กิโลวัตต์ สนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรและหน่วยงานภาครัฐ สร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด มุ่งลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือสังคม ร่วมเดินหน้าดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GPSC จับมือกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ปั้นโครงการ "คนมีไฟ" ร่วมติดตั้งโซลาร์ 500 kW หนุนองค์กรไม่แสวงหากำไร-หน่วยงานรัฐ ลดค่าไฟสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดโครงการ "คนมีไฟ" เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดให้กับหน่วยงานที่ต้องการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการส่งมอบพลังงานสะอาด จากโซลาร์เซลล์แบบออนกริด (On-Grid) เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานรัฐที่มีการดำเนินงานด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแต่มีการดำเนินงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2570 มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 500 กิโลวัตต์ สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ราว 6,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยจะเริ่มติดตั้งในปี 2566 จำนวน 100 กิโลวัตต์

การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดระดับชุมชน และหน่วยงานรัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยรอบหน่วยงาน ด้วยการใช้งบประมาณจากส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่สามารถลดลงภายหลังจากการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ GPSC และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำส่วนลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ไปเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าว จะเปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจผ่านช่องทาง Email: [email protected] หรือ Tel/Line-id: 097-150-5161 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 นี้ โดยจะทำการคัดเลือกระหว่าง 1-15 กันยายน 2566 หลังจากนั้นจะมีการลงพื้นที่สำรวจหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก และคาดว่าจะสามารถติดตั้งได้ภายในเดือนธันวาคม 2566

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ทำการติดตั้ง โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาเพื่อดำเนินโครงการร่วมกัน พร้อมจัดตั้งกองทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการ ทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำรุงรักษาเพื่อให้มีการดูแลรักษาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน และยังเป็นโมเดลความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคชุมชนและหน่วยงานรัฐช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะนำไปสู่การลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน