ธนาคารไทยเครดิตฯ มอบแว่นตาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดไทร กทม. สานต่อโครงการ "ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก" ปี 2

07 Aug 2023

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ "ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก" ปี 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Giving Light ให้แว่นตา ให้อนาคตที่สดใส นำทีมตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตา พร้อมมอบแว่นตาที่ตรงกับค่าสายตาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. เพื่อส่งเสริมสุขภาพดวงตาของเด็กนักเรียน ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันและการเรียน ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น โดย นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย และคณะผู้แทนจากหน่วยงาน เป็นตัวแทนในการส่งมอบแว่นตาให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ธนาคารไทยเครดิตฯ มอบแว่นตาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดไทร กทม. สานต่อโครงการ "ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก" ปี 2

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ธนาคารไทยเครดิตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา เราเชื่อว่าสุขภาพดวงตาเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการเรียนของเยาวชนไทย จึงเป็นที่มาของกิจกรรมตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาในโครงการ ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก ปี 2 อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำแนวคิดของธนาคาร Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ"

โครงการ ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก ปี 2 ดำเนินการภายใต้คอนเซ็ปต์ Giving Light ให้แว่นตา ให้อนาคตที่สดใส จากธนาคารไทยเครดิตฯ โดยธนาคารฯ ได้สำรวจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 7-12 ปี ที่มีปัญหาด้านสายตาทั้งหมด 90 คน ทั้งนี้ เด็กนักเรียนได้รับการตรวจวัดสายตาอย่างพิถีพิถัน ทั้งยังได้รับแว่นตาที่มีค่าสายตาถูกต้องตรงกับสายตาตนเอง จากร้านแว่นตาคุณภาพที่ได้มาตรฐานซึ่งผ่านการคัดสรรจากธนาคารฯ ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เรียนหนังสือได้ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อไป