บริษัท พูนทรัพย์ เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2023 ประจำปี 2566

02 Oct 2023

บริษัท พูนทรัพย์ เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา#ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2023 ประจำปี 2566 .เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ... โรงพยาบาลลานนา นำทีมโดยพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารการตลาด ออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2023 ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท พูนทรัพย์ เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำนวน 30 คน โดยมีนายพันทอง ทิศหล้า ตำแหน่งผู้จัดการ ให้การต้อนรับ .#วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยังเป็นวัคซีนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย สามารถฉีดได้สำหรับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่ม #ผู้สูงอายุ #หญิงตั้งครรภ์ และ #ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรได้รับการฉีด ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันใหญ่นี้ จะช่วยลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ และความรุนแรงของโรคได้ .#โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้บริการ #ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ สถานประกอบการที่สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับโรงพยาบาลลานนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร. 052 134-786 

บริษัท พูนทรัพย์ เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2023 ประจำปี 2566

บริษัท พูนทรัพย์ เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2023 ประจำปี 2566