พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ เตรียมพร้อมก้าวแรกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดันอาชีพการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

20 Sep 2023

นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  มาบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"  ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเนื้อหาเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอาชีพการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน  เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 กันยนยน  2566

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ เตรียมพร้อมก้าวแรกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดันอาชีพการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์