NT ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD ในงาน AWS Public Sector Day Thailand

20 Sep 2023

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะพันธมิตรคลาวด์ภาครัฐของ Amazon Web Services (AWS) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การปรับปรุงการบริการสาธารณะ: พัฒนาแอปพลิเคชันเพียงครั้งเดียวและใช้งานได้ทุกที่ด้วย AWS Hybrid Cloud และ Edge Computing" ส่งเสริมการใช้ไฮบริดคลาวด์เพื่อการปฏิวัติการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐด้วยบริการ AWS Outposts ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการบน NT CLOUD พร้อมนำทีมผู้บริหารสายงานดิจิทัลและ NT CLOUD ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรเพื่อสุขภาพ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ

NT ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD ในงาน AWS Public Sector Day Thailand

NT ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD ในงาน AWS Public Sector Day Thailand