เอ็น.ซี.ซี. ปลื้ม คนรักสุขภาพร่วมงาน "InterCare Asia 2023" แน่นกว่า 11,800 คน

14 Sep 2023

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำหรับงาน "InterCare Asia 2023 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับทุกวัยครบวงจร จัดโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) รวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาก โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานมากถึง 11,849 คน

เอ็น.ซี.ซี. ปลื้ม คนรักสุขภาพร่วมงาน "InterCare Asia 2023" แน่นกว่า 11,800 คน

นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน "InterCare Asia 2023 และ Wellness & Travel Fair 2023" ครั้งนี้ ว่า การจัดงานดังกล่าวนับเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำจากธุรกิจอาหารสุขภาพ และความงาม บริการด้านสุขภาพ (Healthcare) การดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ธุรกิจผลิตและให้บริการด้านอุปกรณ์รวมแล้วกว่า 150 บริษัท มีประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมงาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม และสร้างโอกาสผู้ประกอบการ B2B2C รวมทั้งสิ้น 11,849 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม CSR ประดิษฐ์และร่วมบริจาคค่าผลิตลูกบีบกุ๊กไก่บริหารมือ เพื่อมอบให้ผู้สูงวัยในชุมชนต่าง ๆ

ความสำเร็จดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดงานที่ตั้งเป้าในการเป็นศูนย์รวมสินค้าและนวัตกรรมทั้งกลุ่มผู้สูงวัย คนที่ใส่ใจสุขภาพ และครอบครัว ตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทย ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนประชากร 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 อีกทั้ง ยังตอบโจทย์ประเทศไทยที่มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness Hub) ตามเป้าหมายที่ 3 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

"เรามีผู้ประกอบการหลายเซ็กเมนต์ที่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเติบโตไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ในปีถัดไป 2024 เอ็น.ซี.ซี. เตรียมสานต่อความสำเร็จ เดินหน้าดึงผู้ประกอบการชั้นนำที่เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และเป้าหมายประเทศให้ได้มากที่สุด" นายสุรพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับใครที่พลาดงาน "InterCare Asia 2023 และ Wellness & Travel Fair 2023" ในปีนี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับทุกวัยครบวงจร ในปี 2024 ได้ทางเว็บไซต์ www.intercare-asia.com หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : InterCare Asia

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit