อาร์เอส กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 1 ปี ยูไลฟ์ มอบผลิตภัณฑ์ บียอนด์ มากิ พลัส แก่มูลนิธิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้แก่บุคลากรการแพทย์และประชาชน

13 Sep 2023

เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปี ยูไลฟ์ (ULife) แบรนด์สุขภาพและความงาม ภายใต้ อาร์เอส คอนเน็ค ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป โดยนางสาวสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ บียอนด์ มากิ พลัส ซึ่งเป็นเครื่องดื่มจากผลมากิเบอร์รีและซูเปอร์ฟรุต รวม 12 ชนิด จำนวน 10,000 กล่อง มูลค่า 14 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ประธานมูลนิธิกรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้แก่บุคลากรการแพทย์และประชาชน โดยมูลนิธิกรมการแพทย์ เป็นตัวกลางกระจายผลิตภัณฑ์ไปยัง 10 หน่วยงานในเครือกรมการแพทย์

อาร์เอส กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 1 ปี ยูไลฟ์ มอบผลิตภัณฑ์ บียอนด์ มากิ พลัส แก่มูลนิธิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้แก่บุคลากรการแพทย์และประชาชน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นายวรวิทย์ ศรชัย ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์การสื่อสาร
  2. นางสุพัตรา หงส์วิเศษ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ระดับ NEBP
  3. ดร.ภก.ภูธฤต อรุโณทยานันท์ ผู้อำนวยการด้านการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
  4. นายมนต์ชัย เดชโชจรัสศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการพาณิชย์
  5. นางสาวสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด
  6. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ประธานมูลนิธิกรมการแพทย์
  7. นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองประธานมูลนิธิกรมการแพทย์
  8. นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองประธานมูลนิธิกรมการแพทย์
  9. นางสาวอุมา วันดี เลขานุการมูลนิธิกรมการแพทย์
  10. นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล ผู้จัดการมูลนิธิกรมการแพทย์