ศศินทร์จัดคอร์สสั้น Demystified Series

13 Sep 2023

Sasin School of Management เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น 12 ชั่วโมง "Demystified Series" ไขเคล็ดลับหัวข้อยอดฮิตเพิ่มศักยภาพผู้เรียน นำไปใช้ได้ทันที ตัวอย่างเช่น คอร์ส "Stock Market Investing Demystified" สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการสร้างความมั่งคั่งและการลงทุนในตลาดหุ้น คอร์ส"Company Valuation Demystified" เรียนรู้ปัจจัยและกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร คอร์ส "Critical Thinking Demystified" พัฒนาทักษะ "Critical thinking" การคิดวิเคราะห์อย่างวิจารญาณเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเป็นต้น

ศศินทร์จัดคอร์สสั้น Demystified Series

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sasin.edu/your-personal-development-be-demystified หรือติดต่อที่อีเมล์ [email protected] สอบถามโทร 02- 218-4000 ต่อ 7