"ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง" เปิดตัวโครงการ "ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก"

18 Sep 2023

"ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง" เปิดตัวโครงการ "ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก" ปลูกป่าชายเลนเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

"ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง" เปิดตัวโครงการ "ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก"

ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม และลูกค้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กว่า 100 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน หรือ "ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก" ร่วมกันปลูกต้นกล้าป่าชายเลน 800 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราจึงได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม "ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก" ช่วยกันปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจและสังคม การปลูกป่าชายเลน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ให้กับสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ รวมทั้งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 อย่างยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราได้ดำเนินกิจการภายใต้พันธกิจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม