AAI มอบอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียม (Monchou) ให้กับบ้านพักพิงแก้วตาเพื่อหมาจร

01 Sep 2023

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ และเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง "มองชู", "ฮาจิโกะ" และ "โปร" นำอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเม็ด จำนวน 2,200 กิโลกรัม และอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก จำนวน 12,000 กระป๋อง มูลค่ารวมกว่า 683,000 บาท บริจาคให้กับบ้านพักพิงแก้วตาเพื่อหมาจร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือสุนัข-แมวที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักพิงแก้วตา กว่า 1,300 ชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการปันน้ำใจ ซึ่งเป็นโครงการบริจาคอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงของบริษัท ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง และกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ตลอดปี 2566

AAI มอบอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียม (Monchou) ให้กับบ้านพักพิงแก้วตาเพื่อหมาจร