เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดงาน MBK Robotics Experience By Easykids Robotics ชวนชมการแข่งขันเขียนโปรแกรมประดิษฐ์หุ่นยนต์ ชิงถ้วยรางวัลระดับประถมและมัธยมศึกษา

01 Sep 2023

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพ ต่อยอดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมให้เด็กและเยาวชน ชวนชมความสามารถของเด็ก ๆ ในงาน MBK Robotics Experience By Easykids Robotics กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ EasyKids Coding & Robotics Workshop การประดิษฐ์หุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันทำภารกิจต่าง ๆ ชิงถ้วยรางวัลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ EasyKids Robotics ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดงาน MBK Robotics Experience By Easykids Robotics ชวนชมการแข่งขันเขียนโปรแกรมประดิษฐ์หุ่นยนต์ ชิงถ้วยรางวัลระดับประถมและมัธยมศึกษา

สำหรับกิจกรรม workshop สุดเจ๋งกับการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมของน้อง ๆ รุ่นจิ๋ว MBK Robotics Experience By Easykids Robotics ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เป็นการแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ในการประดิษฐ์และแข่งหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม Block - Based Programming ส่วนวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เป็นการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ในการประดิษฐ์และแข่งหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม C/C++ Programming ร่วมชมความสามารถและให้กำลังใจเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงาน MBK ROBOTICS EXPERIENCE by EasyKids Robotics สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ได้ที่ https://shorturl.asia/OvLCD

ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ที่ https://mbk-center.co.th/ หรือเฟซบุ๊กเพจ mbkcenterth อินสตาแกรม mbkcenter