ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน แก่ CPF PTTGC และฟอร์ด มอเตอร์

07 Sep 2023

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม Group Mentor "พี่เลี้ยงการเงิน" แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 30 ส.ค. 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความรู้และคำปรึกษาในการจัดทำแผนการเงินเพื่อให้พี่เลี้ยงการเงินลงมือปฏิบัติจริงและสามารถส่งต่อความรู้ไปยังบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรสร้างพี่เลี้ยงการเงินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเรียนรู้พื้นฐานการเงินผ่าน e-Learning พร้อม Workshop ฝึกปฏิบัติ และ Group Mentor เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินทั้งของตนเองและผู้อื่น องค์กรที่สนใจดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน แก่ CPF PTTGC และฟอร์ด มอเตอร์