ติดอาวุธ! DEK บริหารธุรกิจ SPU กับโครงการ SBS Digital Entrepreneur หัวข้อ"หลักการตลาดออนไลน์ และการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์"

07 Sep 2023

อีกครั้งกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในโอกาสเฉลิมฉลอง 53rd Anniversary SBS โครงการ SBS Digital Entrepreneur การบริหารธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ที่ ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณาจารย์ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษา SBS SPU และผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหัวข้อ "หลักการตลาดออนไลน์ และการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์" ที่ส่งตรงความรู้และประสบการณ์แบบจัดเต็มจากวิทยาการตัวจริงในวงการ โดย คุณวนัสรา วงษ์สมุทร Co-Founder POJ เพจสินค้าจากญี่ปุ่น นำเข้าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากจีน และ คุณภูริวัจน์ เสรีฐานุพัชร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีฟอร์ มี จำกัด และ บริษัท เด็กประกอบการ จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆพร้อมแชร์ประสบการณ์ตรง เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาบริหารธุรกิจ ได้เรียนรู้หลักการและพื้นฐานด้านการตลาดออนไลน์ ความสำคัญของการสร้างแบรนด์ภายใต้หลักการ Rinen รวมไปถึงหลักวิธีคิดเพื่อสร้าง Core Value ที่แข็งแรงให้กับธุรกิจ พร้อม Worshop แบบจัดเต็ม ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ติดอาวุธ! DEK บริหารธุรกิจ SPU กับโครงการ SBS Digital Entrepreneur หัวข้อ"หลักการตลาดออนไลน์ และการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์"

ติดอาวุธ! DEK บริหารธุรกิจ SPU กับโครงการ SBS Digital Entrepreneur หัวข้อ"หลักการตลาดออนไลน์ และการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์"