วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี

27 Jun 2023

วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร /เวชสำอางจากสารเพปไทด์สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก & เข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ(Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยก้าวไกลระดับโลก" โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวรายงานผลสำเร็จการส่งเสริมและพัฒนานักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในเวทีระดับนานาชาติ กว่า 261 ผลงานใน 5 เวที จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สมาพันธรัฐสวิส สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงนำนวัตกรรมไทยสู่เวทีนานาชาติ

โอกาสนี้  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  พร้อมด้วย ดร. ศิริพร  ลาภเกียรติถาวร  ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)  นางสาวอุบล  ฤกษ์อ่ำ  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ดร.เจต  พานิชภักดี  นักวิจัยอาวุโส  ศนว.  และนางสาวสารัตน์  นุชพงษ์  นักวิจัย  ศนว.  ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ผลงานวิจัยพัฒนาของ วว. ได้รับรางวัลจาก  2  เวทีนานาชาติ ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL และ BRONZE MEDAL ในเวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ครั้งที่ 48 "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva"

2) ผลงานเข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ได้รับ  3 รางวัล  ได้แก่  Gold  Medal  Award  ,  JIPA Award for Best Invention in Green Technology และ WIIPA Special Award ในเวทีสิ่งประดิษฐ์  34th International  Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย  ในการนี้  คณะผู้บริหาร บุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่  26 มิถุนายน 2566  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ

อนึ่ง วว. ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ ดังนี้

1) งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48  ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2566  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากรำข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิวจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วว. เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง  ซึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มช่วงอายุ  โดย วว. จดสิทธิบัตรในขั้นตอนของกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้ว และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำรำข้าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเสริมอาหารใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและมีสรรพคุณไม่แพ้สารที่นำเข้าจากต่างประเทศ

2) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023  กรุงกัวลาลัมเปอร์  ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566   ได้แก่ ผลงานเข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  (Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง  วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) วว. เป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ช่วยพยุง เพิ่มความปลอดภัย ในการฝึกยืน ฝึกเดิน และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยนำคุณสมบัติพิเศษของยางพารามาเคลือบบนเข็มขัด ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ช่วยให้กระชับ ไม่เลื่อนหลุดออกจากเอว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

สนใจรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : [email protected] หรือที่ "วว. JUMP" https://tistrservices.tistr.or.th/

วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี