คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนาประมวลกฎหมายแรงงานไทย

23 Jun 2023

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง "เรื่อง "ประมวลกฎหมายแรงงานไทย : พลิกโฉมทันยุคสู่สากล ครั้งที่ 2" พร้อมแถลงข่าวและประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่อแนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ข้อดี-ข้อเสีย รวมทั้งแนวทางหรือรูปแบบที่ดีที่สุดต่อการจัดทำร่างประมวลกฎหมายแรงงานในอนาคต โดยมี ณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน เรณู ตังคจิวางกูร จรินทร์ จักกะพาก ประวิทย์ จุลวัฒนพงษ์ ราเชน อิ่มใจ และ เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ มาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนาประมวลกฎหมายแรงงานไทย