คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา สัมมนากฎหมายแรงงาน

11 Sep 2023

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง "กฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อคุ้มครองและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกาย" โดยมี ณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ จรินทร์ จักกะพาก  พล.ร.อ. พัลลภ ตมิศานนท์  รองประธาน และ เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์  นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการฯ มาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา สัมมนากฎหมายแรงงาน