เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมรณรงค์ลดการทิ้งขยะพลาสติคเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2023

06 Jun 2023

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยการออกแบบถังขยะพลาสติกรูปทรงฉลามวาฬ ชื่อ "P-O-P Fish" จากคำว่า "Plastic Only, Please" เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักคิดก่อนทิ้งขยะพลาสติก เป็นการสะท้อนว่าการทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ โรงแรมได้มุ่งเน้นพัฒนาในผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงาน รวมทั้งแขกของโรงแรม และนักท่องเที่ยวมีความตระหนักและร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงทำให้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวได้รับการรองรับมาตรฐานในระดับโลกและระดับประเทศอย่าง รางวัล Global Sustainability Tourism Council (GSTC), Green Hotel Standard ซึ่งได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2566 - 2568 มาอย่างต่อเนื่อง

เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมรณรงค์ลดการทิ้งขยะพลาสติคเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2023

เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมรณรงค์ลดการทิ้งขยะพลาสติคเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2023