สุดจริง! 3 ทีม DEK FD SPU กวาด 4 รางวัล การประกวดโครงการ EXAT Viral Clip Contest 2023 ภายใต้แนวคิด "Special Life Special Way ชีวิตพิเศษ เส้นทางพิเศษ

07 Jun 2023

ฝีมือล้วนๆ!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 2 จากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ คว้า 4 รางวัล (รางวัลชนะเลิศ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ,รางวัล Popular Vote และรางวัลชมเชย) จากการเข้าร่วมการประกวดในโครงการ EXAT Vitral Clip Contest 2023 ภายใต้หัวข้อ "Special life Special Way ชีวิตพิเศษ เส้นทางพิเศษ" พร้อมเข้ารับรางวัลจาก คุณสุรเชษฐ์ เกล่าพูนสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จัดโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดการรับรางวัล ดังนี้

สุดจริง! 3 ทีม DEK FD SPU กวาด 4 รางวัล การประกวดโครงการ EXAT Viral Clip Contest 2023 ภายใต้แนวคิด "Special Life Special Way ชีวิตพิเศษ เส้นทางพิเศษ

ทีม Threenity222 ที่ประกอบด้วยสมาชิก อาทิ  นายเมืองแมน พระเมือง ,นางสาวพันพัสษา จันทร์พวง ,นายชลิศ วารีรำพึงเพลิน ,นายรติพงษ์ แก้วสิมมา และนายศุภกฤต สว่างแสง คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงาน "วันพิเศษ ของคนพิเศษ" พร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาท

ทีม DITTO FILM  ที่ประกอบด้วย นางสาวรุจีศรี นัคเรศ ,นายดุลย์ชัยภณ ทองเปี่ยม ,นางสาวศศิธร ภู่ป้อม ,นางสาวยินดี เพ็งขยัน และนายรัฐภูมิ รบช้าง คว้า 2 รางวัล  ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote จากผลงาน "เพราะนายคือคน "พิเศษ" สำหรับเรา" พร้อมรับเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

และทีม อิ๊วอยากกินยำ ที่ประกอบด้วย นายวัลลภ ทองแดง ,นายปรมินทร์ นกจิบ ,นายศิรวัสส์ จรูญโสภณสวัสดิ์ และนายธีรวุฒิ ถมทอง คว้ารางวัลชมเชย จากผลงาน "การเดินทางของชีวิต" พร้อมรับเงินรางวัล 2,000 บาท

สำหรับการจัดโครงการ EXAT Viral Clip Contest 2023 ในครั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ส่งคลิปเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำไอเดียใหม่ๆไปต่อยอดเพื่อทำให้การสื่อสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทันสมัย ทั่วถึงละเท่าเทียม

สุดจริง! 3 ทีม DEK FD SPU กวาด 4 รางวัล การประกวดโครงการ EXAT Viral Clip Contest 2023 ภายใต้แนวคิด "Special Life Special Way ชีวิตพิเศษ เส้นทางพิเศษ