กทม.ประสาน อสส.จัดพยาบาลเยี่ยมบ้านให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด 19 ผู้สูงอายุ - กลุ่มเสี่ยง

01 Jun 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกในการติดตามนำผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้มารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ในกรุงเทพฯ ข้อมูลจากระบบ API และ EPINET ในสัปดาห์ที่ 21 (ระหว่างวันที่ 21 - 26 พ.ค.66) มีผู้ป่วยจำนวน 12,325 คน เฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย 1,761 ราย/วัน เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย โดยร้อยละ 90 รักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และร้อยละ 10 รักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่า ภายหลังโรงเรียนเปิดภาคเรียนและเข้าสู่ฤดูฝน จะมีผู้ป่วยเพิ่มเติมขึ้นเหมือนไข้หวัดตามฤดูกาล

กทม.ประสาน อสส.จัดพยาบาลเยี่ยมบ้านให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด 19 ผู้สูงอายุ - กลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกและให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเปิดจุดบริการการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ในวันพุธและวันศุกร์ และเปิดจุดฉีดวัคซีนบริเวณห้างสรรพสินค้าเพิ่มเติม ได้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีนในห้างสรรพสินค้า การบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนถึงบ้านในกลุ่มติดบ้านติดเตียง และในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยได้ประสานความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และพยาบาลเยี่ยมบ้านสำรวจผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นในสถานที่ดังกล่าว และนำผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ทั้งนี้ ยอดการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ เดือน พ.ค.ทั้งหมด 141,046 โดส ส่วนใหญ่เป็นการฉีดเข็มที่ 5 และ 6