วช. เอาใจสูงวัย นำงานวิจัย "ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ" จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023

27 Jul 2023

"ผู้สูงวัย" บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเสื่อมสลายลงมากกว่าสร้างเสริมเหมือนช่วงวัยอื่น ๆ และการเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการรับประทานอาหาร ปัญหาที่พบได้บ่อยในการรับประทานอาหารของผู้สูงวัย คือ เรื่องการบดเคี้ยวอาหาร การกลืนอาหารลำบาก การรับรสชาติอาหารลดลง ทำให้รับประทานอาหารไม่อร่อย ความอยากรับประทานอาหารลดลง สาเหตุเหล่านี้นำไปสู่การขาดสารอาหารได้

วช. เอาใจสูงวัย นำงานวิจัย "ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ" จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่นิ่งนอนใจเตรียมความพร้อม เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อเอาใจผู้สูงวัยที่มาร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" วช. จึงนำผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูง : ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ" ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภารณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภารณ์ เล่าว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผู้สูงอายุ ได้ใช้ส่วนผสมของสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ และสารเสริมจากไฟเบอร์ธรรมชาติดูดซับวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และอิมัลชั่นผงที่ห่อหุ้มวิตามินบี 1 บี 2 บี 12 และโฟเลต ในรูปแบบของซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาหารฟังก์ชันที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถรับประทานและกลืนได้ง่าย และมีรสชาติเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผู้สูงอายุ ที่ได้คิดค้นขึ้น มี 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ซุปแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปเสริมวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก และแคลเซียม ที่พัฒนาสูตรโดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมจากสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ และพืชผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ ฟักทอง เห็ดชิเมจิขาว เห็ดฟาง ใบแมงลัก กระชาย ฯลฯ นำมาผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของซุปที่ผลิตได้ และการใช้สารเสริมจากไฟเบอร์ธรรมชาติดูดซับวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก และแคลเซียม โดยใช้เทคโนโลยีการดูดซับวิตามินและแร่ธาตุสำคัญไว้ภายในกากรำข้าว 2. ซุปต้มข่าไก่กึ่งสำเร็จรูปเสริมวิตามินบี 1 บี 2 บี 12 และโฟเลต พัฒนาสูตรโดยการเลือกใช้ส่วนผสมของพืชและสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เห็ดนางรมหลวง เห็ดเข็มทอง และเห็ดฟาง นำมาผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งสำเร็จรูปที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการเติมส่วนผสมของอิมัลชั่นผงที่ห่อหุ้มวิตามินบี 1 บี 2 บี 12 และโฟเลต โดยใช้เทคโนโลยีการเอนแคปซูเลชันห่อหุ้มวิตามิน และแร่ธาตุในการผลิตไกลโคสฟิงโกลิพิดไมโครอิมัลชันจากรำข้าว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผู้สูงอายุได้จดสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำมาร่วมจัดแสดงและให้ชิมฟรี ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://researchexpo.nrct.go.th หรือโทร 0-2579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518, 519 และ 524