กรุงศรีติดอันดับ ESG100 ปี 2566 ด้วยผลงานความยั่งยืนโดดเด่นเป็นปีที่ 8

27 Jul 2023

นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่กรุงศรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งสิ้น 888 บริษัท โดยกรุงศรีได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ ESG100 เป็นปีที่ 8 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการบูรณาการพันธกิจด้าน ESG เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การธนาคารอย่างยั่งยืน

กรุงศรีติดอันดับ ESG100 ปี 2566 ด้วยผลงานความยั่งยืนโดดเด่นเป็นปีที่ 8