ASIAN รับรางวัลในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม นำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566

31 Jul 2023

คุณสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทูน่า อาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าและของตนเองเข้ารับรางวัลในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัลในพิธี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารกองทัพบก (วิภาวดี) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย ASIAN ได้รับรางวัล 3Rs สำหรับโรงงานที่ปฏิบัติหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และรางวัล 3Rs+ สำหรับโรงงานที่มีความโดนเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และด้านการลดปริมาณของเสียที่ต้องจัดการ

ASIAN รับรางวัลในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม นำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566