ASIAN ติดทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

21 Sep 2023

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง อาหารสัตว์น้ำ อาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก และอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าและของตนเอง นำทีมโดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายเอกกมล ประสพผลสุจริต (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และนางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น สมุทรสาคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย ASIAN ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food industry) ที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ASIAN ติดทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม