คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับนักศึกษาแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร

17 Jul 2023

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยแพทย์จีน ธเนศ  ตั้งวิชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังยาศรีสมาน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร โดยในช่วงแรกชมประวัติความเป็นมาของคลินิกฯ จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนครบวงจร ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวและให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตที่ดีของสมุนไพรจีนแต่ละชนิดที่มีคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้เป็นตัวยาพร้อมใช้ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการเบื้องต้นจนถึงวิธีเฉพาะซึ่งถือเป็นศาสตร์เอกลักษณ์ของการแพทย์แผนจีน

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับนักศึกษาแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร

จากนั้นเข้าชมอาคารแปรรูปสมุนไพรจีน สถานที่จัดสาธิตการแปรรูปสมุนไพรจีนเบื้องต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้ ชมโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้สำหรับตากสมุนไพรจีนที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิอย่างถูกต้องและเหมาะสม การดูงานและเยี่ยมชมนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการเตรียมสมุนไพรจีนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ด้านสมุนไพรจีนให้แก่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับนักศึกษาแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร