ครั้งแรกกับแถลงผลการศึกษาความพร้อมด้าน AI ของไทย พร้อมเจาะลึกทุกประเด็นการประยุกต์ใช้งาน AI อย่างมีธรรมมาภิบาล

10 Jul 2023

ครั้งแรกกับแถลงผลการศึกษาความพร้อมด้าน AI ของไทย พร้อมเจาะลึกทุกประเด็นการประยุกต์ใช้งาน AI อย่างมีธรรมมาภิบาล ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00- 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ครั้งแรกกับแถลงผลการศึกษาความพร้อมด้าน AI ของไทย พร้อมเจาะลึกทุกประเด็นการประยุกต์ใช้งาน AI อย่างมีธรรมมาภิบาล

*พบกับ 2 Topics ที่ไม่ควรพลาด

  • ผลการศึกษาความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับบริการดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล
  • เสวนารับฟังความคิดเห็นในประเด็นความพร้อมของ ประเทศไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)