เอสวีแอล กรุ๊ป จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย AI

13 Jul 2023

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน 3 กลุ่มธุรกิจของเอสวีแอล กรุ๊ป - กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มพร็อพเพอตี้ และกลุ่มฟู้ด ซิสเต็ม อบรมหลักสูตร "CHATGPT & GENERATIVE AI" เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร พร้อมปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ และเกิดการพัฒนาด้านการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป โดยมีนายวศิน เพิ่มทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิชั่น จำกัด เป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร พนักงานเอสวีแอล กรุ๊ป สำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมการอบรมฯในครั้งนี้

เอสวีแอล กรุ๊ป จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย AI